Algemene Voorwaarden

Welkom bij Ohbee!

In deze voorwaarden staan de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van OhBee, die zich op Ohbee.shop bevindt.

OB Enterprises is een BV gevestigd te Rue Victor Rauter, 51.1070 Brussel, België.
Telefoon : +32(0)488 35 39 85
Mail: hello@ohbee.shop
BCE: 07 544 89 25 9
BTW: BE07 544 89 25 9

Bank Informatie : Belfius bank
IBAN: BE88 0689 3865 1041
BIC: GKCCBEBB

Door deze website te bezoeken gaan we ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Blijf Ohbee niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina vermeld staan.

De volgende terminologie is van toepassing op deze algemene voorwaarden, privacyverklaring en disclaimer en alle overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die op deze website inlogt en die voldoet aan de algemene voorwaarden van het bedrijf. “Het bedrijf”, “Onszelf”, “Wij”, “Onze” en “Ons”, verwijst naar ons bedrijf. “Partij”, “Partijen”, of “Ons”, verwijst zowel naar de Klant als naar onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en het in overweging nemen van de betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de klant op de meest geschikte manier te ondernemen met het uitdrukkelijke doel te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van de Vennootschap, in overeenstemming met en onder voorbehoud van het geldende recht van België. Elk gebruik van bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, kapitalisatie en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als uitwisselbaar en dus als een verwijzing naar hetzelfde.

Cookies

We gebruiken cookies. Door toegang te krijgen tot Ohbee, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met de OhBee’s Privacybeleid.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om de gegevens van de gebruiker bij elk bezoek op te vragen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde delen mogelijk te maken, zodat het gemakkelijker wordt voor mensen die onze website bezoeken. Sommige van onze affiliate/reclamepartners kunnen ook gebruik maken van cookies.

Licentie

Tenzij anders vermeld, zijn OhBee en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Ohbee. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt dit van Ohbee benaderen voor uw eigen persoonlijk gebruik, onder voorbehoud van de beperkingen die in deze voorwaarden zijn vastgelegd.

Dit kan u niet doen:

 • Materiaal van Ohbee heruitgeven
 • Materiaal van Ohbee verkopen, verhuren of in sublicentie verlenen
 • Materiaal van Ohbee reproduceren, dupliceren of kopiëren
 • Inhoud van Ohbee herdistribueren

Deze overeenkomst gaat in op de datum waarop zij van kracht wordt.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen op bepaalde delen van de website. OhBee filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen commentaren voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Opmerkingen geven niet de standpunten en meningen van OhBee,haar agenten en/of filialen weer. Opmerkingen geven de standpunten en meningen weer van de persoon die hun standpunten en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is OhBee niet aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten die worden veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de opmerkingen op deze website.

OhBee behoudt zich het recht voor om alle commentaren te controleren en alle commentaren te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Algemene Voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U staat daar garant voor:

 • U heeft het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De opmerkingen vormen geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, octrooi of handelsmerk van een derde;
 • De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk op de privacy vormt.
 • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of gebruikelijke commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te bevorderen.

Hierbij verleent u OhBee een niet-exclusieve licentie om uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om deze te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinking naar onze content

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een link naar onze website plaatsen:

 • Overheidsinstellingen;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Distributeurs van onlinegidsen kunnen een link naar onze Website plaatsen op dezelfde manier als dat ze een hyperlink naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven plaatsen;
 • Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van organisaties zonder winstoogmerk, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsfondsenwervende groepen die geen hyperlink naar onze website mogen plaatsen.

Deze organisaties kunnen linken naar onze homepage, naar publicaties of naar andere informatie op de website zolang de link bestaat: a) op geen enkele wijze misleidend is; b) niet ten onrechte inhoudt dat de verbindende partij en haar producten en/of diensten worden gesponsord, onderschreven of goedgekeurd; c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

We kunnen andere linkaanvragen van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • algemeen bekende consumenten- en/of bedrijfsinformatiebronnen;
 • dot.com community-sites;
 • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;
 • online gidsdistributeurs;
 • internetportalen;
 • accountantskantoren, advocatenkantoren en adviesbureaus;
 • onderwijsinstellingen en beroepsverenigingen.

Wij zullen de linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we dat besluiten: a) de link zou ons niet ongunstig beïnvloeden voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie heeft geen negatieve gegevens bij ons; c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van OhBee; d) de link past in het kader van de algemene informatie over de middelen.

Deze organisaties kunnen een link naar onze homepage plaatsen, zolang de link maar aanwezig is: a) op geen enkele wijze misleidend is; b) niet ten onrechte inhoudt dat de verbindende partij en haar producten of diensten worden gesponsord, onderschreven of goedgekeurd; c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Als u een van de in paragraaf 2 genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, dan moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar OhBee. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst met URL’s van waaruit u van plan bent een link naar onze website te plaatsen en een lijst met de URL’s op onze site waarnaar u een link wilt plaatsen. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Erkende organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website plaatsen:

 • Door het gebruik van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator die gekoppeld is aan; of
 • Door gebruik te maken van enige andere beschrijving van onze website die gelinkt is aan datgene wat zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud van de site van de gelinkte partij.

Het gebruik van OhBee’s logo of ander artwork is niet toegestaan voor het koppelen van een handelsmerklicentieovereenkomst.

Inhoudelijke aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van uw website. U gaat ermee akkoord ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website worden ingediend. Er mag geen enkele link(s) op een website verschijnen die kan worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt op, anderszins in strijd is met of pleit voor de schending of andere schending van rechten van derden.

Uw privacy

Raadpleeg het Privacybeleid.

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze website te verwijderen. U stemt ermee in om alle links naar onze website op verzoek onmiddellijk te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkbeleid te allen tijde aan te passen. Door voortdurend te linken naar onze website, gaat u akkoord met deze linkvoorwaarden en gaat u ermee akkoord deze te volgen.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website vindt die om welke reden dan ook beledigend is, bent u vrij om contact met ons op te nemen en ons elk moment te informeren. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om dit te doen of om direct op u te reageren.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij staan niet in voor de volledigheid of juistheid ervan, noch beloven wij dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal het toestaan:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel te beperken of uit te sluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze misleiding te beperken of uit te sluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheden te beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • sluit alle aansprakelijkheid uit die niet mag worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

The limitations and prohibitions of liability set in this Section and elsewhere in this disclaimer: a) onderworpen zijn aan het voorgaande lid; en (b) gelden voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van verplichtingen die voortvloeien uit een contract, uit onrechtmatige daad en uit de schending van wettelijke verplichtingen.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop
  Left Menu Icon
  Right Menu Icon